< GIÀN PHƠI THÔNG MINH
Giàn phơi Seri 555
Giá: 700,000 VND

Giàn phơi Seri 888B
Giá: 1,400,000 VND

Giàn phơi Sankaku
Giá: 1,800,000 VND

Giàn phơi seri 999
Giá: 1,300,000 VND

Giàn phơi Seri 688
Giá: 1,450,000 VND

Giàn phơi thông minh 999A
Giá: 1,500,000 VND

Giàn phơi Hòa Phát Start
Giá: 1,600,000 VND

Giàn phơi thông minh Seri 888
Giá: 1,650,000 VND

Giàn phơi xếp ngang
Giá: 850,000 VND

Giàn phơi seri 777
Giá: 1,250,000 VND

Giàn phơi thông minh seri 688
Giá: 1,450,000 VND

Giàn phơi Seri 05
Giá: 1,600,000 VND

Giàn phơi KS950
Giá: 2,600,000 VND

Giàn phơi Seri 666
Giá: 870,000 VND

Giàn phơi Seri 888
Giá: 1,300,000 VND

Giàn phơi seri 999A
Giá: 1,750,000 VND

Giàn phơi seri 9999
Giá: 1,500,000 VND